ruenfrdeites

IKEA สาขาในสโลวาเกีย

IKEA สาขาในสโลวาเกีย

ปัจจุบัน (ปี 2017) ในสโลวาเกียเป็นร้านหนึ่ง IKEA ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของสโลวาเกีย - บราติสลาวา

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...