ruenfrdeites

IKEA สาขาในตุรกี

IKEA สาขาในตุรกี

ครั้งแรกที่ IKEA สาขาในตุรกีถูกเปิดใน 2005 ปี ในขณะที่ (ปี 2017) ในตุรกีมีร้านค้า 5 IKEA 

อังการา

อังการา

(ร้าน 1)
Bursa

Bursa

(ร้าน 1)
Izmir

Izmir

(ร้าน 1)
อิสตันบูล

อิสตันบูล

(ร้าน 2)

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...