ruenfrdeites

IKEA สาขาในฮ่องกง

IKEA สาขาในฮ่องกง

IKEA สาขาแรกในฮ่องกงเปิดใน 1978 ปี ในขณะที่ฮ่องกงเป็น 3 IKEA ร้าน

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...