ruenfrdeites

ริกา

ริกา

ริกาเป็นเมืองหลวงของลัตเวียมีประชากรประมาณ 650 คน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Daugava ซึ่งไหลลงสู่ทะเลบอลติก ใจกลางเมืองคนเดินมีชื่อเสียงไม่เพียง แต่อาคารเก่าแก่เท่านั้น แต่ยังมีบาร์คาเฟ่และร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดอีกด้วย IKEA สาขาแรกในริกาเปิดให้บริการในปี 2018

อิเกียริกา

อิเกียริกา

4.0 /5 ให้คะแนน (คะแนนโหวต 5)
Bikeru street 2, Dreilini, Stopinie Municipality, LV-2130

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...