ruenfrdeites

Sundsvall

Sundsvall

เมืองซุนด์สวาลล์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสวีเดน ก่อตั้งขึ้นในปีค. ศ. 1621 ซุนด์สวาลล์ถูกไฟไหม้สี่ครั้ง หลังจากไฟไหม้ครั้งสุดท้ายเมืองก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดจากหิน ด้วยเหตุนี้พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของเมืองจึงถูกสร้างขึ้นในรูปแบบเดียวกันและตอนนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีร้าน IKEA ใน Sundsvall

IKEA Sundsvall

IKEA Sundsvall

5.0 /5 คะแนนการโหวต 1
Gesällvägen 3, 857 53 Sundsvall

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...