ruenfrdeites

IKEA สาขาในโปแลนด์

IKEA สาขาในโปแลนด์

ที่อยู่ร้านค้าที่ตั้งอยู่ IKEA ในโปแลนด์ ปัจจุบัน (2012 ปี) การดำเนินงานในโปแลนด์ 8 ร้าน IKEA ในกรุงวอร์ซอกดานสค์ Katowice, คราคูฟ, พอซนันบายและ Lodz วอร์ซอ - 2 IKEA สาขา เปิดเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นใน 1991 ในเมืองพอซนัน

วอร์ซอ

วอร์ซอ

(ร้าน 2)
บิดกอชช์

บิดกอชช์

(ร้าน 1)
Gdansk

Gdansk

(ร้าน 1)
Katowice

Katowice

(ร้าน 1)
คราคูฟ

คราคูฟ

(ร้าน 1)
Lodz

Lodz

(ร้าน 1)
พอซนัน

พอซนัน

(ร้าน 1)
Wroclaw

Wroclaw

(ร้าน 1)

สถานที่ตั้งของร้านค้า IKEA ในโลก

เราขอแนะนำ ...